Menu

Disclaimer

Hoewel Taekwondo Centrum Alkmaar streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van deze website, verklaart of garandeert Taekwondo Centrum Alkmaar niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten.

Taekwondo Centrum Alkmaar wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af. Gebruik van de website geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard ook.

De gebruiker vrijwaart Taekwondo Centrum Alkmaar voor alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik dat gebruiker maakt van deze website.

Cookies

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Taekwondo Centrum Alkmaar

Trainingslocatie: Gymzaal van basisschool "De Fontein"
Heilooërdijk 136, 1814 LS Alkmaar
mail@taekwondocentrumalkmaar.nl

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image