Menu

Theorie

Tijdens de examens dienen kandidaten van 10 jaar en ouder ook een schriftelijk examen af te nemen. Het aantal vragen hangt af van de graduatie waar men examen voor doet. De theorie die men moet weten zijn de basis taekwondo termen en alle technieken uit de stijlvormen die men voor het examen moet lopen.

Hieronder volgt een lijst met wat basis termen die men bij aanvang van de lessen zoveel mogelijk moet weten. De kleur waarmee een rij onderstreept is houdt in dat het voor die band en hoger nodig is om te weten. Ga je gele band examen doen dan moet je alles wat niet en geel onderstreept is weten. Klik op de band waarvoor je examen gaat doen en je ziet wat je minimaal moet weten. Doe je bijv. rode slip examen dan moet je alles voor blauw weten.

Algemeen
Nederlands Koreaans Nederlands Koreaans
Trainingsruimte Dojang Vlag Kukki-ae
Pak Dobok Band Tie
Master/hoofdtrainer Sabumnim Instructeur Kyobumnim
3e/4e Dan Kyosanim 1e/2e Dan Sonsangnim
Leerling Banjangnim Bedankt Kamsa hamni da
Bandkleuren Ship - Il Geup (10e - 1e) Zwarte band Il - Ku Dan (1e - 9e)
Kruisvorm training Saju Stijlvorm Poomsae
Blauw Chong Rood Hong
Borstbeschermer Hogo Hoofdbeschermer Mori hogo
Officiële waarschuwing
(half strafpunt)
Gyeong-go hana Officiële bestraffing
(1 strafpunt)
Gam-jeon hana
Kommandos
Nederlands Koreaans Nederlands Koreaans
Opstellen!
(in Naranhi Seogi)
Chung yul!
Attentie! In de houding staan
(in Moa Seogi)
Charyeot! Groeten! Gyeong-rye!
Klaar staan
(in Naranhi Seogi)
Junbi! Gevechtshouding
(Bij het sparren)
(Gyeo-Rugi) Junbi!
Start! Si-jak! Stop! Gallyeo!
Doorgaan!
(na onderbreking bij sparren)
Gye-sog! Stop! Geuman!
Terug naar klaarstaan
(terug naar Junbi)
Baro Relax / at ease Shiyo
Lichaamskracht
(in onderbuik)
Ki Schreeuw
vanuit onderbuik
Ki-hap
(kracht explosie)
Omdraaien! Tiro-tora! Pak netjes maken Dobok chung ri
Groeten naar de vlag Kukki-ae dae-hi-yo
Gyeong-rye!
Groeten naar de hoofdtrainer Sabumnim kae dae-hi-yo
Gyeong-rye!
Groeten naar de trainer Kyobumnim kae dae-hi-yo
Gyeong-rye!
Groeten naar de hoogste leerling Banjangnim kae dae-hi-yo
Gyeong-rye!
Richtingen
Nederlands Koreaans Nederlands Koreaans
Links Oen Rechts Oreun
Voorwaarts Ap Achterwaarts Dwit
Links lopen Ja ro Rechts lopen Oe ro
Voorwaarts lopen Ap ro Achterwaarts lopen Dwi ro
Zijwaarts Yeop Vertikaal Seweo
Neerwaarts Naeryo Opwaarts Ollyeo
Binnenwaarts
(van buiten naar binnen)
An Buitenwaarts
(van binnen naar buiten)
Bakat
Opstoot Dangyo Springen Twieo
Palm neer Eopeun Palm op Jeochyo
Drukkend Nooleo
Cirkelend (rond) Dollyeo Met draaing via de rug om de rugas Momdollyeo
Gelijk
(t.o.v. het voorste been)
Bandae Ongelijk
(t.o.v. het voorste been)
Baro
Slippen met beide voeten (snel) Mikeurembal Langzaam verplaatsen via Moa Seogi Modeumbal
Laag
Onderlichaam
Area Midden
Bovenlichaam
Momtong
Hoog
Gezicht
Eogool
Standen
Nederlands Koreaans Nederlands Koreaans
Stand Seogi Achterwaartse lange stand
Korte stand
Dwit koobi seogi
Voorwaartse stand
Loop stand
Ap seogi Voorwaartse lange stand
Lange stand
Ap koobi seogi
Naranhi seogi
(Junbi)
Parallelstand Oen/Oreun seogi Linker/rechter stand
(Taegeuk oh jang)
Joochoom seogi Paardrijstand An-Joochoom seogi
(Kima Seogi)
Binnenwaartse rijders stand
Tenen wijzen naar binnen en knieën naar elkaar
Ap-Joochoom seogi Voorwaartse rijders stand
Loopstand met gebogen benen en achterste been hiel van de grond (Poomsae bee-gak il jang)
Mo-Joochoom seogi Paardrijderstand
waarbij één voet t.o.v. de andere 1 voetlengte naar voren is geplaatst
Pyonhi seogi Parallelstand
maar met voeten 45 graden naar buiten gedraaid
Beom seogi Tijgerstand/kattenstand
Koa seogi Kruis stand Haktari seogi Kraanvogelstand
Ap koa seog Kruisstand
voor het standbeen
Ageum seogi Ooievaarsstand
wreef in knieholte
Dwit koa seog Kruisstand
achter het standbeen
Moa seogi Gesloten stand
Mikeurembal Snelle houdingsverandering door verplaatsing beide voeten Modeumbal Langzame houdingsverandering, waarbij beide voeten naast elkaar (moa seogi) worden geplaatst
(taegeuk chil jang)
Jageun dolcheogi Parate houding
beide vuisten links of rechts op heup
Keun dolcheogi Parate houding
1 vuist borsthoogte, ander op heup
(poomsae keumgang)

Een bepaalde stand wordt rechtsgericht (oreun) of linksgericht (oen) genoemd naar gelang het voor die betreffende stand belangrijkste been het rechter- dan wel linkerbeen is. Als belangrijkste been wordt beschouwd:

  • Voorste been: ap koobi seogi, ap seogi en mo-joochoom seogi
  • Achterste been: dwit koobi seogi, pyonhi seogi en beom seogi
  • Standbeen: haktari seogi en (ap/dwit) koa seogi

Bijvoorbeeld: Staat men met ap koobi seogi, ap seogi en dwit koobi seogi met het rechterbeen voor, dan is het oreun ap koobi seogi, oreun ap seogi, maar oen dwit koobi seogi.

Tellen
Nederlands Koreaans Nederlands Sino-Koreaans
1 Hana 1e Il
2 Dul 2e I
3 Set 3e Sam
4 Net 4e Sa
5 Daseot 5e O
6 Yeoseot 6e Yuk
7 Ilgop 7e Chil
8 Yeodeol 8e Pal
9 Ahop 9e Gu
10 Yeol 10e Ship
11 Yeolhana 11e Shipil
12 Yeoldul 12e Shipi
13 Yeolset 13e Shipsam
14 Yeolnet 14e Shipsa
15 Yeoldaseot 15e Shipo
20 Seomul 20e Eeship
30 Seoreun 30e Samship
Lichaamsdelen
Nederlands Koreaans Nederlands Koreaans
Gezicht
Hoog
Eogool Bovenlichaam
Midden
Momtong
Onderlichaam
Laag
Area
Lichaam Mom Hoofd Mori
Kaak/kin Teok Hals/nek Mok
Rug (of rug van…) Deung Borst (solar plexus) Myeonge
Arm Pal Been Dari
Elleboog Palkoop Knie Mooreup
Onderarm Palmok Gewricht Koobi
Hand Son Voet Bal
Pols Sonmok Enkel Balmok
Vingers Sonkeut Tenen Balkeut
Handrug Sondeung Wreef (rug van voet) Baldeung
Meshand Sonnal Mesvoet Balnal
Binnenmeshand
(rug van meshand)
Sonnal-Deung Binnenmesvoet
(rug van mesvoet)
Balnal-Deung
Open hand Pyon-son
Binnenzijde open hand Sonbadak Voetzool Balbadak
Vuist Joomeok
Voorkant vuist Ap-Joomeok Bal van de voet Apchook
Bovenkant (rug van) vuist Deung-Joomeok Onderkant hiel Dwichook
Hamervuist Me-Joomeok Achterzijde hiel Dwikumchi
Booghand / tijgerbek Ageum-son / Ageum-son Kaljaebi Handpalm Batangson
Speerhand Pyonsonkeut Speerhand wijs. + middelvinger Gawisonkeut (achter)
Binnenkant An Buitenkant Bakat
Binnenkant onderarm An palmok (pinkzijde) Buitenkant onderarm Bakat palmok (duimzijde)

Stijlvormen

Naast de lijst hierboven moeten natuurlijk ook van de verschillende standen en technieken de Koreaanse benamingen worden geleerd. De basis hiervoor zijn de technieken die in de stijlvormen zitten die je voor je examen moet lopen. Als voorbeeld heb staat hieronder een lijst met de technieken uit de eerste stijlvorm.

Poomsae taegeuk il jang
Poomsae taegeuk il jang
Stijlvorm taegeuk 1e deel
Ap seogi bandae area makki
Loop stand gelijkzijdig lage wering
Ap seogi bandae momtong jireugi
Loop stand gelijkzijdig midden stoot
Ap koobi seogi bandae
baro
area
momtong
makki
jireugi
Lange stand gelijkzijdig
tegenovergesteld
lage
midden
wering
stoot
Ap seogi baro momtong makki
Loopstand tegenovergesteld midden wering
Ap seogi baro momtong jireugi
Loopstand tegenovergesteld midden stoot
Ap seogi bandae eogool makki
Loopstand gelijkzijdig hoge wering

Ap seogi
baro
bandae
ap
momtong
chagi
jireugi

Loopstand
achterste been
gelijkzijdig
voorwaartse
midden
trap
stoot
Ap koobi seogi bandae area makki
Lange stand gelijkzijdig lage wering
Ap koobi seogi bandae momtong jireugi
Lange stand gelijkzijdig midden stoot

De mannier waarop de technieken hierboven zijn beschreven zijn de korte vorm om het begrijpbaar te houden. De eerste techniek uit de 1e stijlvorm is volledig geschreven namelijk oen ap seogi bandae bakat palmok momtong bakat makki. Hier staat volledig links loopstand gelijkzijdig binnenkant onderarm midden van binnen naar buiten wering. Of in correct Nederlands: Loopstand links voor en een gelijkzijdige lage wering van binnen naar buiten met de pinkzijde van de onderarm.

Wedstrijden

De onderstaande lijst is specifiek voor sparrings (gyeo-rugi) wedstrijden. De meeste benamingen zijn hierboven al genomend maar worden hier nog even gegroepeerd.

Attentie! In de houding staan
(in Moa Seogi)
Charyeot! Groeten! Gyeong-rye!
Gevechtshouding Junbi! Start! Si-jak!
Stop! Gallyeo! Doorgaan!
(na onderbreking bij sparren)
Gye-sog!
Tijdstop
i.v.m. blessure (max. 1 minuut)
Gyeshi Tijdstop
andere situaties, bijv. beschermer los
Shigan
Officieuze waarschuwing Jui Officiële waarschuwing
(half strafpunt)
Gyeong-go hana
Officiële bestraffing
(1 strafpunt)
Gam-jeon hana Punt Duk-jeom
Blauw Chong Rood Hong
Winnaar Seung Draaien naar de jury
of tegenstander
Jwahoo-hyangwoo
Gevechtsronde He-jeon 1e ronde Il he-jeon
2e ronde I he-jeon 3e ronde Sam he-jeon

De onderstaande lijst is specifiek voor stijl (poomsae & freestyle) wedstrijden.

Bij de eerste vorm die men loopt Bij de tweede vorm die men loopt
Betreed het veld Chul-jeon Betreed het veld Chul-jeon
(na 25 seconden)
Attentie! Charyeot! (ga klaar staan in moa seogi)
Ingroeten! Gyeong-rye! (niet opnieuw ingroeten)
Klaar staan
(afhankelijk van de poomsae)
Junbi!
(start tijdwaarneming)
Klaar staan
(afhankelijk van de poomsae)
Junbi!
(start tijdwaarneming)
Start! Si-jak! Start! Si-jak!
Terug naar klaarstaan
(afhankelijk van de poomsae)
Baro
(start 1 minuut "pauze")
Terug naar klaarstaan
(afhankelijk van de poomsae)
Baro
Relax / at ease Shiyo Relax / at ease Shiyo
Ga naar je coach
(niet afgroeten)
Hu-shik  
Weergeven score
door de jury
Phio-chul Weergeven score
door de jury
Phio-chul
  Attentie! Charyeot!
  Afgroeten! Gyeong-rye!
  Verlaat het wedstrijdveld Toe-jang

In de lessen wordt zoveel mogelijk de Koreaanse benamingen gebruikt zodat men aan de termen kan wennen. De basistermen voor het groeten en dergelijke wordt dus elke les herhaald maar de losse technieken zijn afhankelijk verschillend, vandaar dat het ook belangrijk is om de wordenlijst door te nemen, zeker voor hogere band examens.

Een uitgebreide theorie lijst die als basis dient voor het danexamen is hieronder te downloaden. Hierin staan o.a. de meeste technieken met uitleg hoe een benaming wordt opgebouwd.

Wil je weten wat voor een vragen je kan verwachten, zie dan de voorbeeld vragen.

Tagged under: examen, theorie,

Taekwondo Centrum Alkmaar

Trainingslocatie: Gymzaal van basisschool "De Fontein"
Heilooërdijk 136, 1814 LS Alkmaar
mail@taekwondocentrumalkmaar.nl

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image